Sprekers en thema´s vanaf 1978 tot heden.

Het Pinksterappèl wordt al sinds 1978 georganiseerd;
hieronder een opsomming van de sprekers met hun thema´s.

 • Vruchten van de Geest.
 • Misbruik de vrijheid niet!
 • ds. A.D. Fokkema
 • ds. M. Klaassen
 • ds. R. de Jong (CGK)
 • ds. E.C. de Waard (PKN)
 • De tijd van de Geest.
 • De geest van de tijd.
 • Ds. J. Kommerie (HHK)
 • Ds. P.W.J. van der Toorn (CGK)
 • Ds. A.A.F. van de Weg (HHK)
 • Ds. A. Versluis (CGK)
 • Verlangen naar de Geest
 • Leiding door de Geest
 • Ds. D.J.T. Hoogenboom
 • Ds. A.K. Wallet
 • Een tijd van verleiding en strijd
 • Een tijd van verwachting en uitzien
 • Ds. W.A. Capellen
 • Ds. M.J. Kater
 • Boodschap van het WOORD
 • Omgang met het WOORD
 • Ds. Uitslag
 • Ds. Peet
 • Strijd (’s middags om 15:00)
 • Wapens (’s avonds om 19:00)
 • ds. K. Hoefnagel (Meerkerk)
 • ds. P.D.J. Buijs (Ede)
 • Geeft strijd (’s middags om 15:00)
 • Geeft vrede (’s avonds om 19:00)
 • ds. H. de Graaf
 • ds. W. E. Klaver
 • Wat verwachten we van de Koning?
 • Wat verwacht de Koning van ons?
 • Verwachten we de Koning?
 • ds. P.W.J. van der Toorn
 • ds. J. Van Amstel
 • ds. A.D. Fokkema
 • Talen, teken van hoogmoed of reden tot ootmoed?
 • Talen, klank, wanklank en weerklank.
 • Prof. dr. A. Baars
 • dr. M.J. Kater
 • Simson
 • Barnabas
 • Stefanus
 • ds. J. Westerink
 • ds. H.H. Klomp
 • ds. A.Th. van Olst
 • horen
 • verstaan
 • uitwerking
 • ds. H. de Graaf
 • ds. L.A. den Butter
 • ev. J.M. ten Brinke
 • in jou
 • in de gemeente
 • in de samenleving
 • ds. G. van Roekel
 • br A. Meulmeester
 • ds. W.N. Middelkoop
 • De toekomst is nu!
 • Toekomstverlangen?
 • Volhouders gevraagd!
 • ds. P.L.D. Visser
 • ds. P.D.J. Buijs
 • ev. D. van den Boogaart
 • Leven zonder Christus
 • Komen tot Christus
 • Leven met Christus
 • kan. A. Huijgen
 • ds. J.L. de Jong
 • ev. T. Visser
 • Heiliging ontvangen
 • Heiliging nagejaagd
 • ds C. Bos
 • dhr D. van Genderen
 • De Geest als bidder om de toekomst
 • De Geest als onderpand voor de toekomst
 • ds M.J. Kater
 • ds M.J. Kater
 • De Bijbel gekregen
 • De Bijbel als wegwijzer
 • ds. P.D.J. Buijs
 • ds. L.A. den Butter
 • In jou
 • Door jou
 • ds. J. Westerink
 • ds. A.K. Wallet
 • In vuur en vlam
 • Een lopend vuur
 • ds. H.D. Rietveld
 • ds. G. van Roekel
 • met God
 • de Geest niet bedroeven
 • ds. J.H. Velema
 • ds. H.H. Klomp
 • met God
 • met de naaste
 • ds. M.J. Kater
 • Prof. Dr. W. H. Velema
 • Gods werk, van eeuwigheid tot eeuwigheid
 • Jouw opdracht, zo lang het dag is
 • ds. H. Peet
 • ds. P.D.J. Buijs
 • Wat God wil
 • Wat jij doet
 • ds. L.W. van der Meij
 • ds. B. de Graaf
 • voorwerp van het geloof
 • functie van het geloof
 • vrucht van het geloof
 • ds. D. van der Zwaag
 • ds. K. Visser
 • ds. R. van Beek
 • Lid van de kerk
 • Taak van de kerk
 • Toekomst van de kerk
 • ds. C. Westerink
 • ds. P den Butter
 • ds. T.M. Hofman
 • Versta ik mijn tijd?
 • Hoe sta ik in mijn tijd?
 • Verwacht ik Zijn komst
 • ds. A. Baars
 • ds. W.N. Middelkoop
 • ds. H. Peet
 • oorsprong, hoe kom je er aan?
 • praktijk, hoe leef je erin?
 • perspectief, waar loopt het op uit?
 • ds A. Boogaard
 • ds. A.K. Wallet
 • ds. H.R.H.A. de Boer
 • gedoopt in de kerk
 • gekozen tegen de kerk
 • gewonnen voor de kerk
 • ds W. van Sorge
 • ds J. van Amstel
 • ds P.D.J. Buijs
 • geloof
 • hoop
 • liefde
 • ds R. Kok
 • ds J. Bos
 • ds H.H. Klomp
 • door Gods Schepping
 • door Gods kind
 • door Gods Geest
 • ds H.E. Sterk
 • ds L.W. vd Meij
 • ds R. van Beek
 • in Gods kracht
 • tot de naaste dichtbij
 • tot de naaste veraf
 • ds A. van Ek
 • ds K. Groeneveld
 • ds A. Boogaard
 • in de beginne
 • in de praktijk
 • in Zijn Toekomst
 • ds. J. Westerink
 • ds W.H. Velema
 • ds A. Baars
 • werken van het vlees
 • van slaaf tot kind
 • vrucht van de Geest
 • ds J. van Amstel
 • J.J. Frinsel
 • ds J. van Dijk
 • in de wereld
 • in de kerk
 • in je hart
 • ds H.R.H.A de Boer
 • ds J.H. Velema
 • ds M. vd Sluys
 • overwinnend leven
 • nieuw leven
 • eeuwig leven
 • ds J.P. Boiten
 • ds R. van Beek
 • ds R. Kok
 • de Heilige Geest en de schepping
 • de Heilige Geest en de herschepping
 • de Heilige Geest en de nieuwe schepping
 • ds A.K. Wallet
 • ds P v Sonneveld
 • ds J. Westerink
 • de Heilige Geest schrijft het Woord
 • de Heilige Geest schrijft in onze harten
 • de Heilige Geest maakt ons leesbare brieven van Christus
 • ds P. Kok
 • ds B. de Graaf
 • ds P. de Butter
 • de Heilige Geest zet je apart
 • de Heilige Geest maakt je anders
 • de Heilige Geest regeert je leven
 • ds A. v.d. Weerd
 • ds P. Roos
 • ds H.H. Klomp
 • de Heilige Geest maakt bidders
 • de Heilige Geest bidt in de bidders
 • de Heilige Geest bidt met de bidders
 • ds J. Oosterbroek
 • ds R. van Beek
 • ds L.W. vd Meij
 • getuigen door het Woord
 • getuigen door de daad
 • getuigen vanuit de kerk
 • ds R. Kok
 • ev. Bor
 • ds J. van Amstel
 • door het Woord
 • in het hart
 • tegen de wereldgeesten in
 • ds A. Baars
 • ds B. de Graaf
 • ds H.H. Klomp