Terugblik

Het Pinksterappel is al ruim 30 jaar geleden begonnen in Ouderkerk aan de Amstel, toen ds A.K. Wallet samen met de jeugdvereniging 'de Kandelaar' dit organiseerden. Deze prachtige samenbindende dagen groeiden steeds in het aantal bezoekers. Hierdoor moesten we een andere locatie zoeken het liefst in de buurt.

In Weesp was een prachtige kerk waar we met stoelen erbij, wel met 1000 jongeren konden zitten. Dit aantal werd ook wel gehaald. Als voorzitter van toen heb ik, achttien jaar lang mede de organisatie van het Pinksterappèl mogen doen. Met heel veel enthousiasme, inzet en gedrevenheid werd de organisatie steeds weer opgepakt.

De voorbereidingen begonnen al in november. Samen met de jeugd brainstormen over de sprekers die we zouden kunnen uitnodigen. Samen denken over een passend thema. En met al deze informatie hebben wij samen met onze predikant - die wij toen hadden - de verdere invulling en deelthema’s gevormd. De leden van de pinksterappèlcommissie zorgde dan ook voor de muzikale invulling, een collectebestemming en de planning van het verdere verloop van de dag, zoals de inrichting van de kerk, stoelen huren, collecteren, de omgeving inlichten over de komst van vele jongeren uit het hele land.

Onze contacten met de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde kerk in Weesp waren heel goed. Samen met de diverse kostersechtparen werd de organisatie van de dag doorgesproken. Het was een unieke locatie die we in Weesp hebben gehad. Het anders zo rustige schilderachtige dorpje, was op 2e Pinksterdag een drukke bedoening. De Chinees en de Snackbar gingen speciaal (eerder) open. En ook heel belangrijk: in de pauze konden de jongens en meisjes elkaar leren kennen…..

Een geweldig mooie kerk met een echte akoestiek waar het zingen met elkaar een belevenis was. Het orgel is beroemd en de organisten die we in de loop van de tijd hebben gehad op de JV vonden het geweldig om hierop de samenzang te begeleiden. Vele predikanten hebben in die jaren hun medewerking verleend. Thema’s die op jongeren waren afgestemd werden door hen uitgewerkt. Vele koren, solisten en muzikanten hebben hun kwaliteiten laten zien en horen. Verder werden er diverse andere activiteiten georganiseerd rondom het Pinksterappèl. We mogen terug zien op gezegende dagen, waar het Woord en de werking van de Heilige Geest aan ons werd doorgegeven.

Het was een dag van ontmoeting, samen-één rondom het Pinkster Evangelie.

Jong en oud.

Alléén God de eer!

Een hartelijke groet van Klaas & Johanna van Zijverden