Ontstaan van het Pinksterappel

Het was in het jaar 1975 dat het eerste Pinksterappèl gehouden werd. Dat was in de C.G. Pnielkerk te Veenendaal. In dat jaar werd er om verschillende redenen door de jeugdbond, de CGJO, geen bondsdag gehouden.
De vraag kwam toen boven bij de voorzitters, Joris Prins en ik, van de jeugdvereniging in Veenendaal. Wat kunnen wij voor de jeugd doen op die dag? Na allerlei voorstellen groeide het idee om een appèl te organiseren.
Eerst zou het kleinschalig zijn, alleen voor onze eigen vereniging, later dachten we waarom zouden we ook niet andere verenigingen er bij betrekken bv. uit de regio? En tenslotte werd het appèl gehouden met een uitnodiging naar alle chr. ger. jeugdverenigingen in het land.

Het was een regenachtige dag. Zouden er jongeren komen? Ik reed een uur voor de aanvang eens langs de kerk. En wat zag ik daar: een hele bus vol met jongeren uit het westen van het land! Toen het half drie was zat de grote Pniëlkerk bijna helemaal vol.
Sprekers waren ds. R van Beek en ds. J. Westerink en 's avonds dhr. Rik Valkenburg. Er werd veel en goed gezongen en geluisterd.
Vanuit die dag kwam het verlangen op om aan dit appèl een vervolg te geven. We wilden het niet als concurrentie met de CGJO zien, al was de koers van ons al een andere, maar daarom hielden wij het op een andere dag dan de bondsdag. De bondsdag op Pasen en het appèl op Pinksteren. Zo werd ook in 1976 het appèl weer gehouden.
In 1977 deed ik intrede in Ouderkerk aan de Amstel en ging het appèl in Veendaal niet door. De vereniging van Veenendaal vroeg in 1978 of Ouderkerk het niet kon organiseren. Zo werd het eerste Pinksterappèl in 1978 in Ouderkerk gehouden in de Herv. Kerk.
Een bijzondere dag was het. Sprekers waren: ds. A. Baars, ds. B.de Graaf en ds. H.H. Klomp. De net opgerichte zangvereniging verleende medewerking met als dirigent Alco v.d Vegt. De middagsamenkomst werd door de EO uitgezonden.
Eén keer heeft de jeugdvereniging van Werkendam het Pinksterappèl georganiseerd, terwijl het daarna steeds door Ouderkerk gedaan is. En niet zonder zegen. Er zijn jongeren door tot Christus getrokken en /of hebben er een blijvende vriendschap aan overgehouden.

Gods zegen moge er blijvend op rusten.

Ds. A.K. Wallet