Pinksterappel 2022 (Weesp)

De tijd van je leven!

Pinksterappel: Geest van de tijd en tijd van de Geest

„Gods Geest wordt bedroefd als je hoort bij het volk van God, maar leeft alsof je slaaf bent van de zonde. Doe niet alsof je er eentje van de wereld bent, maar besteed aandacht aan leven met God.” Dat zei ds. P. W. J. van der Toorn maandag op het Pinksterappel in Weesp. Het is nog ruim voor aanvangstijd als de Oude Kerk in de Noord-Hollandse plaats volloopt. Veel van de 200 aanwezigen blijken elkaar te kennen, sommigen komen al tientallen jaren naar het Pinksterappel. De jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd door jeugdvereniging ”De Kandelaar” van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ouderkerk aan de Amstel, kan na een gedwongen rustperiode weer gehouden worden.

Ds. J. Kommerie, legerpredikant van de Hersteld Hervormde Kerk, gaf zijn bijdrage de titel: ”De tijd van de Geest”, aan de hand van Romeinen 8:15. „We beroemen ons erop dat we in een vrij land leven. Artikel 1 van de Grondwet zegt dat je vrij bent zolang je een ander maar niet beschadigt. Je bent werkelijk vrij als er zo weinig mogelijk wetten zijn. Paulus wijst daar de gemeente van Rome op. Er woedde een discussie over de gave van de Geest. Net als de gemeente van Rome lopen wij graag langs het randje en hebben we de neiging om over de grens te gaan. De oude mens is zo vaak nog springlevend. Leven met de Geest is een leven in vrijheid.” Paulus gebruikt het beeld van de Romeinse opvoeding, legde de predikant uit. „De opvoeding gebeurde door een slaaf. Zolang de opvoeding duurde, waren de kinderen hun vrijheid kwijt. Aan het einde van hun leertijd kregen ze hun vrijheid terug. Dat beeld gebruikt Paulus voor christenen die geleid worden door de Heilige Geest. Kohlbrugge zei in dat verband: „Dan is de wet een lijk geworden, die heeft niets meer over je te zeggen.” De vrijheid van Gods kinderen kent maar één regel: heb elkaar lief. De tijd van de Geest is de tijd waarin de wet van de liefde regeert. Daaraan herken je de burgers van het Koninkrijk. De regel van de liefde komt mee met de Geest van Pinksteren. Dat geeft een geweldige vrijheid, maar ook een verantwoordelijkheid. Zijn liefde stemt je leven. Dat is de tijd van de Geest.”

Tijdgeest

Ds. Van der Toorn, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Bunschoten-Spakenburg, sprak over ”De Geest van de tijd”, naar aanleiding van Efeze 4:30. „Als je wilt weten hoe het leven zonder God eruit ziet, dan moet je in Efeze zijn. Efeze was een enorme havenstad. Mensen maakten zich druk over zinloze dingen. De Efeziërs waren egoïstisch, liefdeloos, hebzuchtig, volstrekt werelds, gericht op seks, geld en genot. Vergelijk het leven daar maar met de tijd van nu. De gemeenteleden van Efeze kenden de tijdgeest. Hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer strijd het geeft om de geest van de tijd te weerstaan. Ken je Hem niet, dan heb je ook geen strijd.” Hoe gaan christenen de strijd aan met de tijdgeest? „Het gemakkelijkste is om met alle winden mee te waaien. De christenen in Efeze wilden toegewijd zijn aan God. Maar ze hebben de Heilige Geest bedroefd door terug te gaan naar het oude leven. Ze gedroegen zich alsof ze niet gered waren door Gods Geest.” De predikant uit Bunschoten-Spakenburg maakte het thema concreet: „Is dat erg, een leugentje om bestwil vertellen, een schuine mop laten horen of vijftien biertjes drinken? Als je bij God hoort en je leeft op die manier, dan bedroef je de Geest van God. Hij wordt bedroefd als je leeft alsof je slaaf bent van de zonde.” Het is belangrijk om niet voor verleidingen te bezwijken, stelde ds. Van der Toorn. „Breek met al die afgoden. Doe niet alsof je er eentje van de wereld bent. Houd de tempel van de Geest, je lichaam, rein en belijd je zonden bij de Heere Christus. De Pinkstergeest wordt in het Grieks de ”parakleet” genoemd, de helper. Van de Heilige Geest mag je hulp verwachten. Hoe? Lees trouw de Bijbel en bid. Leef vanuit het Woord.” De predikant citeerde ”Brieven uit de hel” van C. S. Lewis, waarin de ene duivel de andere adviseert: „Verleid mensen, geef ze lawaai en geen stilte, geef ze wat ze willen, maar geef ze niet de tijd en gelegenheid om in een stil hoekje te gaan nadenken.”

Bovenstaand stuk is geplubliceerd door het Reformatorisch Dagblad op 7 juni 2022. Lees het artikel via de volgende link: https://www.rd.nl/artikel/978239-pinksterappel-geest-van-de-tijd-en-tijd-van-de-geest 

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
De tijd van de Geest.Ds. J. Kommerie (HHK)
De geest van de tijd.Ds. P.W.J. van der Toorn (CGK)