Pinksterappel 2012 (Weesp)

WANT DE GEEST SPREEKT ALLE TALEN ...

Het is enigszins aan de late kant maar we willen doorgeven dat het uiteindelijke bedrag dat naar Hessel en Coby Visser is overgemaakt voor het project: Naro Audio Bible € 1.390,39 is geworden. Een flink bedrag waar we dankbaar voor zijn.

We mogen terugzien op een héél mooi Pinksterappèl 2012 met als thema; “Want de Geest spreekt alle talen”. Prof.dr. A. Baars en dr. M.J. Kater hebben beiden het thema belicht. Eerstgenoemde sprak over de spraakverwarring als teken van hoogmoed en het spreken van talen tijdens het Pinksterfeest als teken van ootmoed. Laatstgenoemde stelde de betrouwbaarheid van de klank van de Heilige Geest tegenover de onbetrouwbaarheid van de wanklanken in deze wereld en behandelde vervolgens het bewerken van weerklank in het hart van de zondaar door de Heilige Geest.
Hessel Visser sprak ’s middags over het Bijbelvertaalwerk dat hij en Coby verrichten voor Wycliffe Bijbelvertalers onder de Bosjesmensen in het Afrikaanse Botswana. ’s Avonds deed hij een appèl op de jongeren om hun talenten in dienst van de Heere te besteden.

Ds. A.K. Wallet, de nestor van het Pinksterappèl, leverde ook nu weer zijn bijdrage in het sluiten van de middag- en avondbijeenkomst. Onze eigen predikant, ds. A. Versluis, verrichtte de opening van de avondbijeenkomst.
De muzikale bijdrage werd dit jaar verzorgd door het enthousiaste koor Jong Forza onder leiding van Bert Moll.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit Pinksterappèl 2012 en denken dan ook aan het kostersechtpaar van de Grote Kerk en aan alle bakkers en baksters (we hadden precies genoeg lekkers!!).
Maar bovenal gaat onze dank uit naar de Heere God. Hem komt alle lof en eer toe. Dat ook dit Pinksterappèl 2012 hieraan heeft mogen bijdragen, is onze bede.

De Pinksterappèlcommissie: Annenel, Dinah, Wouter, Leanne, Sophia, Christine, Nico, Lukas, Bram, Martin en de familie Molenaar

RD krantenartikel:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/lcj_pinksterappel_trekt_volle_...

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
Talen, teken van hoogmoed of reden tot ootmoed?Prof. dr. A. Baars
Talen, klank, wanklank en weerklank.dr. M.J. Kater