Pinksterappel 2011 (Weesp)

PINKSTEREN BELICHT VANUIT HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

Wat waren het mooie samenkomsten op maandag 13 juni ’s middags en ’s avonds! Er moesten extra stoelen worden neergezet voor de ruim 500 (veelal jonge) bezoekers van het Pinksterappèl 2011. Velen waren gekomen naar de Grote Kerk in Weesp.
Wat konden we genieten van de muzikale bijdrage van de familie Wakum ’s middags en van het Flakkees blokfluitensemble ’s avonds. Zang en muziek zijn instrumenten om de Heere God groot te maken. Het ‘loven van de Heere’ klonk ook in de samenzang onder begeleiding van Gert van Mansom op het orgel en Teun Nicolai op de trompet.

In de meditaties hoorden we hoe de Heilige Geest heeft gewerkt in het leven van Simson (ds. J. Westerink), Barnabas (ds. H.H. Klomp) en Stefanus (ds. A.Th. van Olst). Het waren indrukwekkende, appellerende en bemoedigende woorden vanuit Het Woord.
Ds. A.K. Wallet, de nestor van het Pinksterappèl, leverde ook zijn bijdrage in het sluiten van de middagbijeenkomst en in de opening en sluiting van de avondbijeenkomst. Al 34 keer heeft onze JV “de Kandelaar’ dit jaarlijkse Pinksterappèl mogen organiseren. Wat een genade en zegen!

De collectes hebben ruim € 3400,-- opgebracht. Na aftrek van de kosten is er € 2341,89 overgemaakt naar Woord en Daad.
Tenslotte willen we nog iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit Pinksterappèl. We denken dan ook aan het kostersechtpaar van de Grote Kerk en aan alle bakkers en baksters.
Maar bovenal gaat onze dank uit naar de Heere God. Hem komt alle lof en eer toe. Dat ook dit Pinksterappèl 2011 daar aan heeft mogen bijdragen, is onze bede.

Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen, men loov’ Hem vroeg en spa!
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen met amen, amen, na!
(psalm 73:11)

De Pinksterappèlcommissie:
Jannemarie, Dinah, Wouter, Leanne, Christine, Nico, Lukas, Bram, Martin, Dina en de familie Molenaar

Door een technische storing zijn er nog geen geluidsopnamen beschikbaar.

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
Simsonds. J. Westerink
Barnabasds. H.H. Klomp
Stefanusds. A.Th. van Olst