Pinksterappel 2009 (Bunschoten)

HOE WERKT DE GEEST IN 2009

Het was de 32e keer dat JV ‘de kandelaar’ dit samenzijn heeft mogen organiseren. De commissie heeft hiervoor vier keer met veel enthousiasme vergaderd. De vijfde vergadering is een evaluatie vergadering. We zijn de Heere dankbaar voor de twee samenkomsten die ’s middags en ’s avonds gehouden zijn. Marco (onze 2e voorzitter) heette iedereen welkom. We hebben veel gezongen. Ds. Van Roekel was de eerste spreker. Hij benadrukte dat de Heilige Geest gebonden is aan het Woord en het gereedschap bij uitstek is om in harten het geloof te bewerken.
Vervolgens een optreden van het ‘kandelaarkoor’. Iedereen genoot hiervan. Ds. Wallet (onze nestor) sprak al enthousiast over een traditie!!!
Evangelist Meulmeester was de tweede spreker. Hij verbond het werk van de Heilige Geest met het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. In de achterstandswijken van Almere zijn mogelijkheden te over voor clubwerk maar er zijn vaak te weinig werkers.
’s Avonds was ds. W.N. Middelkoop uit Urk de spreker. De predikant riep de aanwezigen op zich van hun opdracht voor de samenleving bewust te zijn en zo een bruikbaar instrument te worden in de hand van de Heilige Geest. De toespraken waren alle drie zeer appellerend.
In de avondsamenkomst was er naast orgelspel ook trompetgeschal. Ook daar hebben we van genoten. De koffie/thee/limonade met koek en cake ging slikvingerend naar binnen. Bakkers en baksters worden héél hartelijk bedankt.
Het goede doel was dit jaar: Stichting tot Heil des Volks en de netto opbrengst van de collectes bedroeg € 1186,59.
We zeiden het al: we zijn de Heere dankbaar voor al Zijn zegeningen en we bidden om de blijvende werking van Zijn Heilige Geest. Onze pleitgrond is het verzoenend werk van de Heere Jezus. Drie enige God U zij al de eer.
De commissie: Jannemarie, Marco, Lukas, Dinah, Martin, Leanne, Christine, Wouter, Nico, Robert en de familie Molenaar.

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
in jouds. G. van Roekel
in de gemeentebr A. Meulmeester
in de samenlevingds. W.N. Middelkoop