Pinksterappel 2008 (Bunschoten)

DE HEILIGE GEEST EN DE TOEKOMST

Voor de 31e keer en het thema was: De Heilige Geest en de toekomst.

Marco de Lijster (onze 2e voorzitter) opende de middagsamenkomst en heette zo´n 500 mensen welkom.
De eerste spreker was ds. P.L.D. Visser. Hij behandelde het deelthema: De toekomst is nu.
Hierna volgde de onvergetelijke muzikale bijdrage van onze eigen JV. We stonden met z´n 50-en o.l.v. Matthijs van der Ree(piano) en Eva Anna Meijer (dwarsfluit) vier Pinksterliederen te zingen. Ds. Wallet noemde het in zijn slotwoord "ontroerend".
Vervolgens besprak ds. P.D.J. Buijs het deelthema: Toekomstverlangen. De Stichting De Ondergrondse Kerk hield een videopresentatie en de collectes (´s middags en ´s avonds) brachten zo´n € 2200,-- op. Wanneer alle kosten zijn afgetrokken, zal er beslist een mooi bedrag voor het goede doel overblijven.
In de avondbijeenkomst met ongeveer 400 bezoekers sprak evangelist D. van den Boogaart over het deelthema: Volhouders gevraagd.
Hierna zong de familie Wakum drie liederen. Dit was echt mooi. We hebben er allemaal van genoten.
Hieronder is een samenvatting en een opname van de deelthema´s te vinden. We zien al weer uit naar het Pinksterappèl 2009 (D.v.)

"Alles, wat adem heeft, love den HEERE!"
Psalm 150:6

Commissie Pinksterappèl: Jannemarie, Robert, Astrid, Wouter, Marco, Reinate, Frans, Martin, Dinah, Nico en de familie Molenaar.

Voorbereiding op komende bruiloft is begonnen

Reformatorisch Dagblad | 13-05-2008 10:33 | Van een medewerker

BUNSCHOTEN - "De Heilige Geest komt in ons bestaan intrek nemen. Dat is het ontzagwekkende van Pinksteren." Dat zei ds. P. L. D. Visser, christelijk gereformeerd predikant te Ouderkerk aan de Amstel en van daar uitgezonden als legerpredikant, maandag op het pinksterappel in De Bron te Bunschoten.

De jeugdvereniging van de christelijke gereformeerde kerk te Ouderkerk aan de Amstel organiseerde het pinksterappel voor de 31e keer. Thema dit jaar was: "De Heilige Geest en de toekomst".
Toekomst

De toekomst is nu, zegt ds. Visser. Dat maakt de predikant duidelijk met het beeld van een stel dat trouwplannen heeft. "De trouwdatum ligt in de toekomst, maar de komende bruiloft, met al zijn voorbereidingen, is met de verloving al begonnen. Het bruiloftsfeest staat te komen."

Volgens ds. Visser is dat ook het beeld waar Johannes in het laatste hoofdstuk van Openbaring over spreekt. "De hemelse Bruidegom komt Zijn bruid halen."

Ds. Visser vergelijkt de Heilige Geest met een verlovingsring. "De Heilige Geest wordt het onderpand genoemd. Met dat voorschot, net als van een verlovingsring, weet je dat de bruiloft komt, maar eigenlijk ook al een beetje begonnen is. De Bruidegom wil nooit meer zonder Zijn bruid. Hij is druk doende om de trouwdag voor te bereiden. Hij werkt heen naar de toekomst. Hij is uitgestort in de laatste dagen. In die dagen zullen er aangrijpende dingen gebeuren. Allerlei krachten en machten vallen de Bruidegom lastig. Ze willen niet dat Hij komt."

Ds. Visser vraagt zich af wat we ervan merken dat de toekomst nu al is. "Voor het Pinksterfeest was er veel onduidelijk over de Bruidegom. Na Pinksteren wordt er veel duidelijk. Hij werkt door Zijn Geest en Woord in het hart. Hij woont niet meer in een tempel van steen, maar in een vlesen hart. Na Pinksteren komen de dingen dichtbij. De hemelse Bruidegom deelt uit van Zijn liefde. Voordat hij wederkomt, wil Hij woning maken. Dat is het mysterie van de Heilige Geest".

Wederkomst

"Verlang je naar de wederkomst van Christus?" Die vraag stelt ds. P. D. J. Buijs, predikant te Harderwijk, aan de vele honderden jongeren. Een achttienjarig meisje antwoordde hem ooit dat ze naar de wederkomst van Christus verlangde. "Waarom?" zo vroeg hij haar. "Dan kan ik Hem helemaal dienen", antwoordde zij.

"Zo kun je, ook als je jong bent en midden in het leven staat, verlangen naar de wederkomst van Jezus", aldus ds. Buijs. "Zijn er belemmeringen waardoor je nog niet naar Hem verlangt? Of leef je alsof je altijd op deze wereld zult blijven? De Heilige Geest zet Jezus in de schijnwerpers, zodat je hem lief krijgt en verlangt naar Zijn wederkomst. De voltooiing van Gods verlossingswerk wekt een verlangen naar die dag. Het verlossingswerk is volbracht, de toekomst is zeker, maar de voltooiing komt nog. Ook de schepping zucht, omdat de dag van de voltooiing nog niet is aangebroken."

Volgens de predikant uit Harderwijk komt de Heere niet aan Zijn eer in deze wereld. De macht van satan zal nog toenemen voordat Jezus wederkomt. "Hij past de tactiek van de verschroeide aarde toe."

Volhouders

"Volhouders gevraagd." D. van den Boogaart, evangelist te Haarlem, gebruikt het beeld van de wedloop in de renbaan, uit Hebreeën 12, waarmee hij de link legt naar de komende Olympische Spelen. "Sporters bereiden zich daarop voor. Ze moeten zich veel ontzeggen. Er staat veel op het spel. Ze moeten volhouden. Zo ook wij. Hoe beleven we het Pinksterfeest? Als het goed is pakt de Heilige Geest ons bij de hand om ons bij Jezus te brengen. Dat doet hij met vele supporters, die ons of zijn voorgegaan, of ons aanmoedigen om vol te houden. Let op die supporters. Leg alle last en verhinderingen van je af en zie op Jezus. Hij had geen supporters op weg naar het kruis. Wij hebben ze wel", aldus Van den Boogaart.

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
De toekomst is nu!ds. P.L.D. Visser
Toekomstverlangen?ds. P.D.J. Buijs
Volhouders gevraagd!ev. D. van den Boogaart