Pinksterappel 2007 (Bunschoten)

WIE IS CHRISTUS VOOR JOU?

We hebben er iets van mogen meemaken in de samenkomsten op het Pinksterappèl 2007 in kerkgebouw ´De Bron´ in Bunschoten. Wat hadden we overigens zonder de Heilige Geest kunnen doen, want ´... niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door de Heilige Geest...´ 1 Kor.12 :3b. We hebben er voluit van mogen zingen, we hebben het gehoord in de toespraken van kandidaat Huijgen (Leven zonder Christus), dominee de Jong (Komen tot Christus) en evangelist Visser (Leven met Christus) en we hebben het ook gezien op de videobeelden van Open Doors. Indrukwekkend!
Vanuit het hele land waren er jeugdverenigingen vertegenwoordigd, het gastenboek is goed gevuld. Er waren J.V.´s uit Siegerswoude, Aalten, Opperdoes, Damwoude, Sliedrecht, Noordeloos, Spakenburg, Bunschoten, Werkendam, Stolwijk, Broeksterwoude, Nunspeet, Culemborg, Nieuw Balinge, Rozenburg, Dordrecht, Naarden, Soest, Barendrecht, Meerkerk, Leerdam, Schoonrewoerd, Utrecht, Middelharnis, Urk, Veenendaal, Genemuiden, Rotterdam-Kralingen, Nieuwpoort en Harderwijk. Er zijn 550 programmaboekjes uitgedeeld. Zoveel mensen zijn er dus in ieder geval geweest!
In het totaal hebben we € 1.970,82 op gehaald met de collectes en zijn de laatste Ouderkerkse baksels per opbod verkocht voor € 190,00! Na het aftrekken van de onkosten konden we een bedrag van € 1338,27 aan Open Doors overmaken.

Bovenal dank aan de HEERE, de almachtige God, Die Zijn Zoon Jezus Christus gaf en door Zijn verlossingswerk is de Heilige Geest op majestueuze wijze zo´n 2000 jaar geleden in deze gevallen wereld uitgestort en de werking van die Heilige Geest hebben we op het Pinksterappèl 2007 mogen ervaren.

de Pinksterappèlcommissie

Samenvatting bijeenkomsten

Hoofdthema: WIE IS CHRISTUS VOOR JOU?

Deelthema´s: LEVEN ZONDER CHRISTUS KAND. A. HUIJGEN
KOMEN TOT CHRISTUS DS. J.L. DE JONG
LEVEN MET CHRISTUS EVANG. T. VISSER

LEVEN ZONDER CHRISTUS (Efeze 2:1-10)

Ten eerste is het goed om te beseffen dat een leven zonder Christus eigenlijk geen leven is. Je bent geestelijk dood als je zonder Hem leeft. Het is als: leven zonder ademhalen. We staan kort stil bij de volgende punten:
Wat is leven zonder Christus
Wie leeft er zonder Christus
Waarom is het zo erg om te leven zonder Christus
Efeze 2 geeft aan dat je dood bent door de misdaden en de zonde. Er zijn dus 2 mogelijkheden: dood of levend. We zijn van onszelf geestelijk dood. Een geestelijk dode geeft geen enkele behoefte aan geestelijk voedsel. Een dode hoort niet. Het ergste is nog: we beseffen niet zomaar dat we geestelijk dood zijn. Je gaat dat pas zien als je geestelijk opgewekt wordt.
Wij leven van nature dus allemaal zonder Christus. Tegenwoordig is godsdienst ´in´. Je kunt het vergelijken met ´naar de winkel gaan´. Je gaat naar de winkel en neemt daar van alles mee in je mandje, maar alleen de dingen die jou uitkomen, die jij gebruiken kunt. Zo is het ook met religie tegenwoordig: we nemen wat ons uitkomt en maken daar onze eigen religie van. Ieder mens is geneigd om dit te doen. Niemand heeft werkelijk behoefte aan de gekruisigde Christus, want die wijst ons op onze zondige ik. Het kruis, de zonde: ´natuurlijk, wie doet het niet´, maar meer willen we er ook niet over weten. We gaan naar de kerk omdat het moet. Het is nodig dat we levend gemaakt worden!
En dan vooral, omdat we, als we leven en sterven zonder Christus, voor eeuwig verloren zullen gaan. Als je werkelijk gelooft ga je nu nog op je knieën en vraag je, nee, smeek je om genade. Zonder Hem is je leven geen echt leven. Alleen als je Christus leert kennen of kent, weet je wat leven is. Ben je al jaloers daarop? Het is Pinksteren geweest: de Heilige Geest is uitgestort. Hij maakt dode zondaren nog steeds levend. En wie naar Zijn stem hoort, zal leven!

KOMEN TOT CHRISTUS (Lukas 18 en 19)

Hoe zijn wij hier gekomen? Dachten we: het moet, maar liever niet. Ik ben tenslotte al 3x naar de kerk geweest met Pinksteren. Of was het om te komen tot Christus? In Lukas 18 wordt de geschiedenis van Bartimeüs verteld. Herkennen we dat? Dat we roepen om Zijn hulp en genade? Dat je in de nood van het leven roept: Heere, ontferm U over mij? In Lukas 19 gaat het over Zacheüs. Hij klom in een boom om Hem te zien. Zijn we soms zoals hem? Afwachtend, maar toch nieuwsgierig? God ziet jou al zitten! Wat drijft jou als je in de kerk zit? Echte rust, vrede, leven en vergeving vind je daar waar het woord van de Heere klinkt. Vraag jezelf eens af of je ook verlangt naar een echte ontmoeting met Jezus. Hoe kom je tot Christus? Hij roept je bij je naam. Hij heeft zich ontfermd over ons. Heeft hij jou al bij je naam genoemd? Hij zegt ook tegen Zacheüs: Ik moet heden in jouw huis zijn. Het woordje moet wijst op de drang om zondaren te redden. Jezus zegt: Ik moet in jouw hart wonen. Heel ons hebben en houden moet door Hem veranderd worden. Het woordje heden wijst er op dat het straks misschien al te laat is. Het is nu nog het heden van de genade! Je wilt toch ook weten wie Christus is? Denk dan niet gering over het woordje heden. Nogmaals de vraag: met welke houding zijn we hier gekomen? Als een Bartimeüs, een Zacheüs of misschien iemand uit de schare, die maar gewoon meeliep? Jezus komt tot jou, heden. En wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen!
LEVEN MET CHRISTUS

Het is tegenwoordig een tijd van kansen. De wereld is tegenwoordig zo dichtbij! Wat gaan wij met ons leven doen? Wat maakt ons het leven waard? In China zijn leeftijdsgenoten die met Gods kracht evangeliseren. Ze zetten een beamer op straat, evangeliseren op het werk en zelfs in de gevangenis! Leven met Christus is een leven met passie. Passion for God, compassion for people. Dan wil je alles voor Hem doen. Je komt er dan ook vaak achter dat je je gebed overslaat of je niet zo strikt houdt aan het houden van stille tijd, dat je niet altijd wil evangeliseren, kortom, dat er geen vuur in je hart is. Het mag ook duidelijk zijn dat het je nooit lukt om een radicale volgeling te worden. Je denkt al snel vanuit jezelf: IK leef met Christus, maar je eigen ik is totaal ongeschikt voor God. Juist waar jij zegt: het lukt me niet, dan zegt God: Mijn lieve kind, Ik zal je helpen. In Galaten 2:20 staat: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als je beseft dat Hij voor je gestorven is vloeit die bloedrode genade door jou heen. Probeer dus niet zelf voor Christus te leven. Zoek, volg en dien Hem met je hele hart. Geef de controle uit handen. Hoe dwaas is het om te wachten. Kom bij Mij als je dorst hebt, zegt de Heere Jezus zelf. Als je dat geheim leert kennen zal je omgeving dat ook zien. Dan ben je een vruchtdragende boom. Je leeft maar 1x, dus leef dan ook voor het enige doel. Durf zo te leven. Open je ogen en besef dat je maar in een klein land en eigen wereldje woont. Durf verbindingen op te zetten naar andere mensen en landen. In 2 Kron. 16:9 staat: Want de Heere aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem. Heb jij dat hart al? Je mag komen tot Hem zoals je bent, met al je beperkingen en tekortkomingen. Jezus is ons leven waard. Het is Pinksteren geweest: Hij stort Zijn leven in ons uit. Wees die man of vrouw die het leven in Zijn handen legt. Kniel voor God, leg alles bij Hem neer, zodat ons leven in Christus geleefd wordt!
Bovenstaande samenvatting is gemaakt door: Corline Sterk uit Noordscheschut

Sprekers en thema's

SubthemaSpreker
Leven zonder Christuskan. A. Huijgen
Komen tot Christusds. J.L. de Jong
Leven met Christusev. T. Visser